مزایای عضویت vip

20 اعتبار دانلود بدون مهلت زمان
امکان پرسش و پاسخ سوالات دانشجویی بطور نامحدود (در حد متعارف)
امکان ارائه نظر و راهنمایی برای خرید کتب و منابع
امکان راهنمایی در مورد لیست وضعیت منابع و برنامه امتحانات
و چندین امکان دیگر...